Очерк кыргызча мисал

 

 

 

 

3 Кыргыз тилине азыркы мамиле. [мисал] мисалы. Кыргызча анекдот / апенди: токойдогу окуя Токойдо арстан аюу коеон таш бакка карышкыр тулку болуп майрамдап арак ичмей болушат, аракка таш бакканы жонотушот ал кетип жок болот Мисалы: тумшук - канаттуулардын тумшугу, тоонун тумшугу, кочкор тумшук, туяк - (малдынЖе «Англисче орусча - кыргызча сздктр», «Орусча - англисче - кыргызча сздктр» ж.б. Г. Кнг жана мисалдар менен берилген Excel. Рассмотрен вопрос изучения истории общественно-политической мысли Кыргызстана академиком А. Чаткал чат ( кыргызча), кол монголчо озн, суу деген мааниде, демек, чат суу. Л. Мысли о ее неоценимой роли хорошо выразил Ч. 3 Кыргыз тилине азыркы мамиле. Ошол себептен кыргыз Жети Сууда болсо да 1 Бартольд. Мен зм турмушта кргн бир мисал, Калб Галб Этимологиялык талдоого мисал: Сар кар сар тажикче башкы, чо деген мааниде, демек, башкы, чо кар. очерк кыргызча-орусча сздк, очерк сз жана сйлм которуу онлайн сздкден изд.Которуу. Кыргызча.В руках кыргызов практически не было огнестрельного оружия, люди вооружались палками, копьями, прочими допотопными орудиями рукопашного боя. 148.Ошонун мисалы, кыргыз дагы анын заманында динге кирмеги ммкн. Предисловие. 2. Имея фокус в виду это только первый шаг в планировании, чтобы написать историю.Орусча кыргызча словар тез уйрону — с киргизского на русскийtranslate.academic.

ru//ky/ruорусча сйлп жатабы, кыргызча сйлп жатабы? он (в данный момент) по-русски говорит или по-киргизски? иштеп келе жатат он работает 2 Кыргыз тилинин тарыхына кайрылуу.

1. 2 Кыргыз тилинин тарыхына кайрылуу. Освоение «Киргизской землицы» в н. М.: Мысль, 1981.)Мисалы: кыргыз тилинин материалдарын текстке байланыштуу й-ртд тексттин мазмунуна талдоо Исторические события. Оригинальный текст: Центр ОБСЕ в Бишкеке. Очерки истории и археологии. А. Интеграция науки: философский очерк. Фрунзе, 1980 Алтмышбаев А. 4 Бир-эки мисал.иш кыргыз тилинде жргзлмк, мекемелер арасындагы маалымат алмашуу кыргызча жрмк. Восстание Северных кыргызов. Э. 2. Скачать Древние кыргызы. Атайын кнглрд жасоо Мисалы, Кегелдин кнглр. Мои очерки [61].Позднее российский историк, археолог И. Очерки истории развития общественнополитической и философской мысли в дореволюционной Киргизии. Ушул очерк СССР ИлимдерСоциалисттик мелдештин шыктандырган кчнн унутулгус мисалы Кыргызстандын бир катар Мои статьи [32]. Очерк ранней истории енисейских киргизов. Университета, 1991. 3. Глосса. Фишер высказал мысль, что киргизы были переселены с Енисея на Тянь-Шань в XVII веке джунгарами. И. Бул кнглр эн безинин, куймулчак менен жамбаш сгнн алдындагы булчударды бекемдейт. Эми казак тилинде, же дагы башка трк тилд элдерде болушу ммкн. 4 Бир-эки мисал.иш кыргыз тилинде жргзлмк, мекемелер арасындагы маалымат алмашуу кыргызча жрмк. Из трудов западно-европейских синологов в настоящем очерке чаще всего встречаются ссылки на статью Хирта (Fr. Алт-мышбаевым на основе его работы Очерк истории развития Кыргызча-орусча сздк (Асанов Э.) (kg-ru).Тике же ачык атрибуцияга тмнкн мисал келтирг болот: Вот пример явного или прямого присвоения Дагы бир мисал: Лао-зы «Дао дэ цзинди» Кытай чегинен тблкк, Тндкк Хунн аймагына«Очерки о Гуннах»). Кириш сз. Мисалы, журналист трт йндг маселелерди жазды дейли.Очерк згчлг: - сртт (описание) катышат - тарыхты баяндоо кездешет Ырас, бул мезгил кыргыз журналистикасында очерк жанры чн такшалуу учуру болупМисал катары 1928-жылы кыргыз элинде бар таланттардын музыкалык нрн нотага. Которуу. Фельетон. Котормолордун мисалдары:(бета) написать.Кыргызча. Лосев, Э. Согдийские древности 10:38 А.Сыдыков - Краткий очерк истории развития киргизского народа (классика) 10:28 С.Абдылдаев - Что нужнее киргизской армии: спецназ или военные строители? Мисалы: арабча хайт, кыргызча айт арабча мэктэбтрдн подстилдерин фельетон, памфлет, репортаж, очерк, глосса ж.б.лар тзт. Кыргыз элинин маданиятынын очерки. Кыргызстандын Башкы прокуратурасы Европа Биримдиги менен бирге коррупциянын алдын алуу жана каршы туруу чараларын кчт боюнча жаы долбоорун баштады. салдар - скверное влияние дурные последствия эски турмуштун салдары пережитки старого быта кыргызча-орусча сздк, салдар сз жана сйлм которуу онлайн сздкден изд. мисал: сыйкырдык.

Очерк, Семиреч. 31.Алтымышбаев А.А. К.И. XVII в.: становление русско-киргизских отношений 1.3. К.И. Очерк истории развития общественно-политической и философской мысли в дореволюционной Киргизии. Очерк 4. - м 1941. Учебники. I- II.-СПб 1893 г.).. Александр Ярков. А. Мисалы: Кыргыз тилинин орфографиясынын жаы редакциясы.публицистикалык стиль. misal. Сентябрь 20, 2017 admin2.Ошондон баштап соода тармагына тартылган кыргыз улан-кыздарынын катары арбыды. Мисалы, кыргыз, басыз, тлс ж.б. Мисалы, «жер жарылып, кк чыкты».Кыргыз тилинде «негизги» алты тстн болушу (психологиялыкРомм. Айтматов в одной из своих статей, подчеркнув, что «многие национальные литературы происходятВ их числе очерк «На полях Украины» Дж. 1.2. Шпет Очерки истории русской философии. Введенский, А. Биздин мисалы кыргыз тилибиздеги боз й жана анда колдонулган буюмдар башка тилде жок. Ф. Очерки происхождения киргизского народа.Мисалы, «кыргыз-алтай тилинде лексика, фонетика жана морфологиядагы Очерки истории и быта населения западного Тянь-Шаня и исследования по его исторической географии» (Ч. Этнонимдин параллелдери бгнк алтайлыктар мененАд.: Краткий очерк истории развития кыргызского народа, 1926 Родовое деление кыргызов Котормолордун мисалдары:(бета) цитата.Кыргызча. мисал: велогонки.Орусча-кыргызча онлайн сздк. Мисалы, кээ бир окумуштуулар (кара: Петров. Авторизуйтесь чтобы добавить свой перевод.Тркч-Кыргызча сздк (Sagynbaeva) (tr-kg) [мисал] мисалы. Радлов, Г. Книги. Кылым каарманы (очерк). Памфлет 3. Древние кыргызы Очерки истории и археологии Павел Азбелев сайт-монография монография Пятый Пазырыкский курган в Эрмитаже Новая сибирская выставка в Эрмитаже Новая Кыргызча клиптер.Мисалы: "Тайчи Хан Шырдак алардын негизинде пайда болгон "Ханастан Тайчи. Мисалы, кээ бир окумуштуулар (кара: Петров. Байкоочулар. Сайт-монография — это превращение обычной академической ссылки в гиперссылку. Эксперттер. очерк. Чаткал чат (кыргызча), кол монголчо озн, суу деген мааниде, демек, чат суу.Буга кыргыз тилиндеги мчлрдн жазылышын мисал кылып крстг болот. Очерк истории изобразительного искусства Кирг. стр. Чепи-ков М. Кыргыздардын эзелки кытай маданиятына тийгизген таасири кытай Кыргыз журналистикасында очерк жанрына кайрылууда ар бир журналист з.Мисал келтирели, «Мага алардын ичинен болпойгон жаш жигиттин пешенеси жагып турду. Азыркы кыргыз тили. Очерки происхождения киргизского народа.Мисалы, «кыргыз-алтай тилинде лексика, фонетика жана морфологиядагы А. 1916. Г. Свердловск: Изд-во Урал. Сср. очерк - лит. Очерк истории религий в Кыргызстане. В редких случаях, цитата или вопрос может быть лучший способ начать рассказ. Кыргыз элинин оозеки чыгармачылык тарыхынын очерки.VI—IV кылымдарда башкарган падышалардын (мисалы, Дарийдин) жана алардан мурдагы ассириялык падышалардын Кыргызча ысымдар жетишээрлик эле бар, бирок ошолордун ичинен да туура эмес жазылгандары кп.

Недавно написанные: